Anasayfa » Amacımız

“Vakfın ana gayesi, gençlere ilişkin toplumsal sorunların çözümü ile gençlerin bireysel ve mesleki gelişimi için katkı sağlamak ve başka sağlık alanında olmaz üzere, toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek maksadıyla; özellikle ve öncelikle Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun sorumluluğunda yetiştirilen ve yükseköğrenim çağına gelmiş gençlerin, yükseköğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım edecek, bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırarak kariyer kazanmaları ve aktif işgücüne katılımını sağlayacak projeler geliştirmek, bu gençlerin yüksek öğrenimleri boyunca iskan ve iaşe dahil her türlü yaşamsal ihtiyaçlarını bedelsiz karşılayarak, ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak kişilikli öncü gençler olarak yetiştirmek, onları bilgi ve teknolojiyi üreten ve kullanan konumuna getirmek için, Anayasa ve Milli Temel Kanunu ile belirlenen genel amaç ve ilkeler doğrultusunda, yükseköğrenim ve eğitim kurumları ile destekleyici eğitim ve öğretim sistemlerini, uygulama ve araştırma merkezleri ile kurslarını tesis ve idame ettirmektir.”