Anasayfa » Eğitimlerimiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüzün kayıtlarına göre İstanbul ilimizde devlet himayesi altında bulunan toplam 180 genç kızımız mevcuttur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa hazırlanan “Devlet Himayesi Altındaki Genç Kızlara Meslek Edindirme Eğitimi Projesi (Güzel Proje)” ile devletin koruma ve himayesi altında bulunan genç kızlarımız arasından sosyo-ekonomik ve yaş durumları göz önüne alınarak tespit edilecek olan 100 genç kızımıza “El ve Ayak Bakım Uzmanlığı, Hasta Danışmanlığı ve Estetisyenlik ” eğitimi verilecek ve bu eğitim Murat Akdoğan Vakfı’nın kuracağı üniversite hizmetlerine baz olarak alınacaktır. Bu proje ile yaşları 17–20 arası olan genç kızlarımızın meslek edinmelerini sağlanarak ileride istihdam edilme imkânlarının yolunun açılması hedeflenmektedir.

Projenin Amaçları:

Genel Amaçlar:

1.Eğitimi programı sonucunda gençlerin meslek sahibi olmaları ve istihdamlarının sağlanarak işgücü piyasasına katılmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi

Özel Amaçlar:

1.Sosyal hizmet kurumlarinda devlet himayesi altinda bulunan genç kızların, yaratıcı ve gelecek vadeden iş kollarında meslek edinmelerinin sağlanması,

2.Devlet himayesi altında bulunan genç kızlara mesleki rehberlik ve destek hizmetinin sunulmasıdır.

Projedeki ile İstanbul’daki sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında devlet himayesi altında bulunan ve yüksek eğitime devam edemeyecek olan yaşları 17 ile 20 arasında değişen 100 kızımızın meslek sahibi edilmek suretiyle istihdamlarının mümkün kılınarak, hayata tutunmaları ve sosyal yaşama entegre olmaları amaçlanmaktadır.