Anasayfa » Faaliyetlerimiz
  • Aile ortamına hasret olarak büyümüş ve yükseköğrenim çağına gelmiş gençlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve öğrenim ihtiyaçları ile bu süredeki yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak hür türlü faaliyette bulunmak ve gerekli işlemleri yapmak.

  • Milli eğitim kurumları ve diğer kurumlar ile işbirliği halinde veya müstakilen; üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya yüksek okullar ile destekleyici eğitim ve öğrenim kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak, işletmek veya desteklemek.

  • Toplum sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak, sağlık alanında kuracağı yüksek öğrenim kurumlarına ait eğitim, uygulama ve araştırma merkezi olarak kullanmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde her türlü sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek.

  • Öğrencilere ayni veya nakdi, karşılıklı veya karşılıksız yardımlar yapmak.

  • Öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve bu maksatla projeler geliştirmek.

  • Öğrenci yurtları, öğrenci merkezleri, kütüphaneler, araştırma merkezleri ve benzeri yerler açmak, işletmek, açılması ve işletilmesine yardım etmek.

  • Vakıf okullarından mezun olan gençler arasında sevgi, dayanışma ve birlik ruhunun devamı için çalışmalarda bulunmak.

  • Toplumsal kurum ve kuruluşlar iş dünyası ve yüksek öğrenim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik etmek, desteklemek ve buna ilişkin projeler geliştirmek.

  • Bilimsel ve teknolojik toplantılar, konferanslar, paneller, sergiler düzenlemek; dergi ve bültenler çıkarmak; yayınlar, kitaplar bastırmak, özel günlerde toplantılar düzenlemek.

  • Toplumsal, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsan çalışmalara öncelik ve ağırlık vermek.

Murat Akdoğan Eğitim Vakfı çalışmalarını yürütürken, eğitim ve öğretim konuları ile diğer faaliyetlerinde, kamusal ahlak ve sorumluluğunun bilincinde, açık, dürüst, saydam, ahde vefalı, ulusal ve uluslararası yüksek ahlaki değerlere bağlı olmayı temel prensip edinmiştir.